Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je http://ccfest.cz/. Jsme společnost RZ1 Racing s.r.o. která se, kromě autosportu, zabývá také event managementem.

Společnost RZ1 Racing, se sídlem U První baterie 802/5, IČ 24752649, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171433. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů je prováděno RZ1 Racing s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese hello@ccfest.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Shromažďujeme výhradně údaje nutné k prodeji vstupenky a Vašemu oslovení v souvislosti s nákupem (naplnění smlouvy): Vaše jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo. Informace z platební karty nejsou uloženy na našich serverech, platba probíhá výhradně skrze zabezpečený webový server banky.

Vaše informace budou uloženy pouze pro účely účetní evidence a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Cookies

Za účelem funkcionalit webu, jako je například nákupní košík, jsou na Vašem počítači ukládány krátké konfigurační soubory, tzv. Cookies.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • základní funkčnosti webových stránek;
 • zvyšování efektivity zařízení jednotlivých produktů do kategorií;
 • umožnění kontaktu klienta skrze komunikační okénko chatu.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Jaká máte práva?

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kam posíláme vaše data?

Nikam 🙂 Nemáme ani zájem ani důvod Vaše data sdílet.

Tato informace je platná od 07. 07. 2020.